Sector industrial SUD-I02 de Seròs

Tipus de document:   

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació 

Localització: Seròs

Any: 2013

Estat:

PPU: Aprovació definitiva

PR: Aprovació definitiva 

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com