top of page

Sector PM-3 "Catalana de Farratge" d'Ivars d'Urgell

Tipus de document: 

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Ivars d'Urgell

Any: 2017

Estat:

Aprovació definitiva

bottom of page