top of page

PAU-32 de Puigcerdà

Tipus de document:  

Modificació Puntual del POUM

per a delimitació d'un nou PAU

Localització: Puigcerdà

Any: 2018

Estat:

Estudis previs

bottom of page