Sector SUD - R01​ d'Alcarràs

Tipus de document: 

Pla Parcial Urbanístic

Localització: Alcarràs

Any: 2009

Estat:

Estudi previ

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com