Sector SUD - R01​ d'Alcarràs

Tipus de document: 

Pla Parcial Urbanístic

Localització: Alcarràs

Any: 2009

Estat:

Estudi previ

Situació
Situació

Zonificació
Zonificació

Seccions
Seccions

Situació
Situació