top of page

Plurifamiliar a La Bordeta

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   6.791,15 m²

Localització: La Bordeta, Lleida

Any: 2010

Estat: Construïda

bottom of page