Centre de dia i

Habitatges Tutelats

Tipologia:   Equipament públic

Superfície:   2.633,49 m²

Localització: Alpicat

Any: 2010

Estat: Avantprojecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com