Nau comercial per a locals a Lleida

Tipologia:   Equipament esportiu

Superfície:   2.278,45 m²

Localització: Lleida

Any: 2015

Estat: Construit

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com