Centre d'Atenció Primària

a Alpicat

Tipologia:   Equipament públic

Superfície:   149,31 m² reforma i 348,78 m² ampliació

Localització: Alpicat

Any: 2010

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com