top of page

Plurifamiliar amb vistes al Segre

Bloc d'habitatges plurifamiliar a Lleida

2009

Cappont, Lleida

Tipologia:

Habitatge plurifamiliar

Superfície:

3.919,58 m²

Estat:

Habitatge unifamiliar a Lleida

bottom of page