top of page

Plurifamiliar al centre de Lleida

Bloc d'habitatges plurifamiliar a Lleida

2013

Zona Alta, Lleida

Tipologia:

Habitatge plurifamiliar

Superfície:

3.818,68 m²

Estat:

Construït

bottom of page