top of page

73 habitatges VPO, Locals i Oficines

Concurs per a l'EMU de Lleida

2008

Ciutat Jardí, Lleida

Tipologia:

Habitatge plurifamiliar

Superfície:

7.827,25 m²

Estat:

Concurs

bottom of page