top of page

30 habitatges a Ciutat Jardí

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   6.276,90 m²

Localització: Ciutat Jardí, Lleida

Any: 2015

Estat: Concurs

bottom of page