SUD-5 de Tàrrega

Tipus de document:

Modificació Puntual del POUM 

Localització: Tàrrega

Any: 2015

Estat:

Aprovació definitiva

SUD5 Tàrrega
SUD5 Tàrrega

Modificació puntual
Modificació puntual

Imatge indicativa
Imatge indicativa

SUD5 Tàrrega
SUD5 Tàrrega