SUR-32 de Lleida

Tipus de document:  

Pla Parcial Urbanístic

Localització: Lleida

Any: 2015

Estat: Estudis previs

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com