SUR-32 de Lleida

Tipus de document:  

Pla Parcial Urbanístic

Localització: Lleida

Any: 2015

Estat: Estudis previs

Axonometria
Axonometria

Axonometria
Axonometria

Ordenació
Ordenació

Axonometria
Axonometria