top of page

Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal de Bellpuig

Tipus de document:   

POUM

Localització: Bellpuig

Any: 2009

Estat:

Aprovació definitiva

bottom of page