Pla d'Ordenació Urbanística 

Municipal de Bellpuig

Tipus de document:   

POUM

Localització: Bellpuig

Any: 2009

Estat:

Aprovació definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com