top of page

Ca l'Andreu de Tàrrega

Tipus de document:  

Planejament General

MP del POUM

MP del PE de Patrimoni

Localització: Tàrrega

Any: 2017

Estat: Aprovació Definitiva

bottom of page