Ca l'Andreu de Tàrrega

Tipus de document:  

Planejament General

MP del POUM

MP del PE de Patrimoni

Localització: Tàrrega

Any: 2017

Estat: Aprovació Definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com