top of page

Sector SUD-7 "Aigua Salts" de Torres de Segre

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació 

Localització: Torres de Segre

Any: 2013

Estat: 

MP: Aprovació definitiva

PPU: Aprovació definitiva

PR: Aprovació definitiva

bottom of page