Sector SUD-7 "Aigua Salts" de Torres de Segre

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació 

Localització: Torres de Segre

Any: 2013

Estat: 

MP: Aprovació definitiva

PPU: Aprovació definitiva

PR: Aprovació definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com