Sector PMU 3.1 "Riera de Llafranc II"

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Pla de Millora Urbana

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Llafranc (Palafrugell)

Any: 2009

Estat:

MP: Aprovació definitiva

PMU: Aprovació definitiva

PR: Aprovació definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com