Millores de mobilitat en les illes D3-D4 del SUR-5 "Copa d'Or"

Tipus de document: 

Projecte d'Urbanització

Localització: Lleida

Any: 2015

Estat:

Aprovació definitiva

Plànol urbanització
Plànol urbanització

Situació
Situació

Semàfors
Semàfors

Plànol urbanització
Plànol urbanització