UE-18 de Binéfar

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Projecte de Reparcel·lació

Projecte d'Urbanització

Localització: Binéfar

Any: 2010

Estat:

MP: Aprovació definitiva

PR: Aprovació definitiva

PU: Aprovació definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com