Sector industrial "Partida d'Avinganya" d'Alcarràs

Tipus de document: 

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Alcarràs

Any: 2008

Estat:

PPU: Aprovació definitiva

Situació
Situació

press to zoom
Ordenació
Ordenació

press to zoom
Parcel·les resultants
Parcel·les resultants

press to zoom
Situació
Situació

press to zoom