Sector industrial "Partida d'Avinganya" d'Alcarràs

Tipus de document: 

Pla Parcial Urbanístic

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Alcarràs

Any: 2008

Estat:

PPU: Aprovació definitiva

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com