Sectors PAU V8, V9, V10 d'Alcarràs

Tipus de document: 

Modificació Puntual del POUM

Projecte de Reparcel·lació

Localització: Alcarràs

Any: 2011

Estat:

MP: Aprovació definitiva

PR: En tràmit

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com