Habitatge unifamiliar aïllat

Tipologia:    Habitatge unifamiliar

Superfície:   335 m²

Localització: Ciutat Jardí, Lleida

Any: 2013

Estat: Projecte

Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar aïllat