Habitatge unifamiliar aïllat

Tipologia:    Habitatge unifamiliar

Superfície:   335 m²

Localització: Ciutat Jardí, Lleida

Any: 2013

Estat: Projecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com