Reforma d'unifamiliar entre mitgeres al casc antic

Tipologia:    Habitatge unifamiliar

Superfície:   317,93 m²

Localització: El Soleràs, Lleida

Any: 2012

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com