Unifamiliar en Planta Baixa

Tipologia:    Habitatge unifamiliar

Superfície:   557,76 m²

Any: 2019

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com