top of page

Unifamiliar entre mitgeres

Tipologia:    Habitatge unifamiliar

Superfície:   125 m²

Localització: Pardinyes, Lleida

Any: 2003

Estat: Construïda

bottom of page