Unifamiliar a Boixadors

Tipologia:    Habitatge unifamiliar

Superfície:   458,65 m²

Localització: Horta, Lleida

Any: 2003

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com