Unifamiliar a Castanyer

Localització:

Ciutat Jardí, Lleida

Any:

2018

Habitatge unifamiliar a Lleida

Superfície:

435,05 m²

Estat:

En construcció