Unifamiliar a barri residencial

Localització:

Ciutat Jardí, Lleida

Any:

2021

Habitatge unifamiliar a Lleida

Superfície:

525 m²

Estat:

En construcció