top of page

Plurifamiliar amb vistes al Segre

Localització:

Cappont, Lleida

Any:

2009

Bloc d'habitatges plurifamiliar a Lleida

Superfície:

3.919,58 m²

Estat:

Habitatge unifamiliar a Lleida

bottom of page