top of page

Plurifamiliar al centre de Lleida

Localització:

Zona Alta, Lleida

Any:

2013

Bloc d'habitatges plurifamiliar a Lleida

Superfície:

3.818,68 m²

Estat:

Construït

bottom of page