top of page

Plurifamiliar a Lleida

Localització:

Zona Alta, Lleida

Any:

2003

Bloc d'habitatges plurifamiliar a Lleida

Superfície:

4.260,50 m²

Estat:

Construït

bottom of page