Plurifamiliar a Copa d'Or

Localització:

Copa d'Or, Lleida

Any:

2020

Tres edificis d'habitatges

Superfície:

8.250,00 m²

Estat:

Avantprojecte