top of page

Habitatge entre mitgeres

Localització:

Pardinyes, Lleida

Any:

2003

Habitatge unifamiliar a Pardinyes

Superfície:

125 m²

Estat:

Construït

bottom of page