top of page

30 habitatges a Ciutat Jardí

Localització:

Ciutat Jardí, Lleida

Any:

2015

Concurs per a edifici d'habitatges a Lleida

Superfície:

6.276,90 m²

Estat:

Concurs

bottom of page