Plurifamiliar a Vielha

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   1.890,04 m²

Localització: Vielha, Val d'Aran

Any: 2006

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com