Conjunt d'habitatges amb espai comú

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   4.475,90 m²

Localització: Vallfogona de Balaguer

Any: 2005

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com