Plurifamiliar amb vistes al mar

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   3.702,47 m²

Any: 2019

Plurifamiliar amb vistes al mar
Plurifamiliar amb vistes al mar

Plurifamiliar amb vistes al mar
Plurifamiliar amb vistes al mar

Plurifamiliar amb vistes al mar
Plurifamiliar amb vistes al mar

Plurifamiliar amb vistes al mar
Plurifamiliar amb vistes al mar