Plurifamiliar a Llinars del Vallés

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   3.035,77 m²

Localització: Llinars del Vallés

Any: 2012

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com