top of page

Plurifamiliar a Lleida

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   4.260,50 m²

Localització: Zona Alta, Lleida

Any: 2003

Estat: Construïda

bottom of page