Plurifamiliar a Lleida

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   4.260,50 m²

Localització: Zona Alta, Lleida

Any: 2003

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com