Plurifamiliar amb vistes

al riu Segre

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   3.919,58 m²

Localització: Cappont, Lleida

Any: 2009

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com