top of page

Plurifamiliar a Lleida

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   3.818,68 m²

Localització: Zona Alta, Lleida

Any: 2013

Estat: Construïda

bottom of page