Bloc plurifamiliar a Bossòst

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   2.840,25 m²

Localització: Bossòst, Vall d'Aran

Any: 2007

Estat: Construïda

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com