Plurifamiliar a Brasov

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   32.758 m²

Localització: Brasov, Romania

Any: 2008

Estat: Avantprojecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com