Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitgeres

Tipologia:   Habitatge unifamiliar

Superfície:   100,35 m²

Any: 2019

Estat: Avantprojecte

Reforma entre mitgeres
Reforma entre mitgeres

Reforma entre mitgeres
Reforma entre mitgeres

Reforma entre mitgeres
Reforma entre mitgeres

Reforma entre mitgeres
Reforma entre mitgeres