Complex hoteler al Marroc

Tipologia:   Complex hoteler

Superfície:   20.010 m²

Localització: Dakhla, Marroc

Any: 2018

Estat: Estudis previs

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com