Oficines a l'Eixample

Tipologia:   Edifici d'oficines

Superfície:   6.885 m²

Localització: Barcelona

Any: 2019

Estat: Estudis previs

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com