Habitatge unifamiliar a Eivissa

Tipologia:   Habitatge unifamiliar

Superfície:   1.453,50 m²

Localització: Sant Josep de Sa Talaia

Any: 2013

Estat: Projecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com