Plurifamiliar a Ciutat Jardí

Tipologia:   Habitatge plurifamiliar

Superfície:   5.350,60 m²

Localització: Ciutat Jardí, Lleida

Any: 2016

Estat: Avantprojecte

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com