Estudi per a implantació de dues unifamiliars a la costa

Tipologia:   Habitatge unifamiliar

Superfície:   1.973,00 m²

Localització: Costa Brava

Any: 2017

Estat: Estudi preliminar

ENS PODEU TROBAR A


Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
        973 982 431
M        arku3@arku3.com